senawi

penumpang perahu yang membayar tambang dengan bekerja (menolong mengayuh dan lain-lain).

berkongsi