semua

1. sekalian, segala:
kalau ada wang, ~ boleh dibuat;

2. = semuanya, kesemuanya sekaliannya:
~ memuji dia;

3. = kesemua segenap, setiap, seluruh:
bunga itu merah ~;

berkongsi