semu

1. bukan yang sebenarnya, tidak sesungguhnya, pura-pura:
keadilan yang hanya ~ sahaja;

2. = semu-semu lebih kurang, agak;
~ lengkung agak lengkung;

3. = ~ daya tipu daya, muslihat:
baiklah kita cari jalan tipu ~ dan kita empat bersaudara ini kita berpecah;
~ Jawa, pujuk Melayu;

menyemu, menyemui mengakali, menipu;

menyemukan memperdayakan, mengenakan (tipu muslihat);

tersemu terpedaya:
terlalu cerdik segala orang Melaka ini, tiada ~ oleh kita;

penyemu orang yang menyemu, penipu.

berkongsi