sempak II

sumbing (pinggan, mangkuk dan lain-lain), sompek.

berkongsi