sempal I

menyempal, tersempal menyembul atau tersembul keluar (pusat yang bujal, tembakau songel, dan lain-lain).

berkongsi