sempak I

bersempak-sempak bersepak-sepakan (ayam yang disabung).

berkongsi