seismos

(Geologi) berkaitan dengan atau disebabkan oleh gempa bumi:
peningkatan kegiatan ~ membayangkan gunung itu akan meletup tidak lama lagi.

berkongsi