seismoskop

alat yang menunjukkan berlakunya kejadian gempa bumi.

berkongsi