seismonasti

(Biologi) pergerakan tumbuhan sebagai gerak balas terhadap rangsangan getaran atau kejutan.

berkongsi