rigap II, rigat

[Kelantan] tangkap, igap, igat.

berkongsi