rigap I

[Perak] cekap dan pantas (kerja):
~ seperti lipas kudung.

berkongsi