rajin

1. suka bekerja (belajar dan lain-lain), giat, bersungguh-sungguh, tekun:
dia ~ belajar;
dia ~ bekerja untuk menambah pendapatan keluarga;

2. kerap kali, selalu (berbuat sesuatu, melakukan sesuatu):
ia ~ ke masjid;
tak ~
[Kelantan], [bahasa percakapan] tidak pernah;

rajin-rajin dengan sungguh-sungguh rajin, dengan rajin betul:
kita mesti belajar ~ supaya tidak menyesal bila dewasa kelak;
Is mesti berjanji akan ~ minum ubat dan susu supaya lekas sembuh;

merajinkan;
~ diri berusaha benar-benar, mengusahakan diri;

kerajinan
1. perihal rajin, kegiatan, ketekunan:
guru hendaklah mendatangkan kecenderungan dan ~ pada kanak-kanak;
kerana ~ dan ketekunan semua pekerja di lombong itu, syarikat mengambil keputusan memberi mereka bonus;

2. perusahaan membuat (menghasilkan) sesuatu:
mereka mesti pandai memajukan ~ rakyat;
~ rumah tangga
perusahaan kecil yang dikerjakan di rumah;
~ tangan pekerjaan (perusahaan) dengan tangan (bukan dengan mesin).

berkongsi