awas

1. tajam pandangan (pelihatan), dapat melihat dengan baik:
mata pemburu itu ~ sekali;

2. kebolehan yang luar biasa untuk menilik (melihat) sesuatu yang ghaib, tajam tiliknya;

3. (ber)hati-hati, berjaga-jaga, waspada:
kita harus ~ akan gerak-geri mereka;
~, jalan raya sedang dibaiki;

berawas, berawas-awas berhati-hati (dengan melihat-lihat ke sana sini dan sebagainya), beringat-ingat, berjaga-jaga:
harus ~ sewaktu menyeberangi sungai itu;

mengawas = mengawasi;
mengawasi
1. memerhatikan (tingkah laku atau gerak-geri dan sebagainya seseorang), mengamati (untuk mengelakkan berlakunya sesuatu yang tidak baik dan sebagainya):
beberapa orang anggota polis ~ gerak-geri orang-orang yang disyaki itu;
ia ~ anaknya yang sedang bermain-main di pantai;

2. menjaga, memerhatikan dan mengawal, mengamat-amati:
sengaja diupah orang untuk ~ rumah itu siang dan malam;

3. memberikan perhatian serta mengawal (supaya teratur atau berjalan dengan baik dan sebagainya):
~ pelaksanaan sesuatu projek;
~ perjalanan mesyuarat;

pengawasan perihal (perbuatan dan sebagainya) mengawas(i), penjagaan, pemeriksaan:
budak itu sekarang di bawah ~nya;
mereka masih di bawah ~ polis;
projek-projek di bawah ~ kerajaan pusat;

pengawas orang yang mengawasi, orang yang menjaga;
~ hutan orang yang mengawasi hutan.

berkongsi