award

(Undang-undang) keputusan yang dibuat oleh hakim atau penimbang tara.

berkongsi