merinyu

1. [sastera lama] polis tentera;

2. = ~ polis nama pangkat (dalam pasukan polis) yang lebih rendah daripada penguasa polis, inspektor;

3. orang yang memeriksa untuk memastikan peraturan, piawai, dan sebagainya tertentu dipatuhi, pemeriksa, inspektor;
~ makanan pemeriksa makanan.

berkongsi