rahmatullah

[Arab];

kembali (pulang) ke ~ meninggal dunia, mati.

berkongsi