rahmat

[Arab]

1. belas kasihan:
moga-moga Tuhan mengurniakan ~ ke atas hakim;
dipohonkan ~ daripada Yang Maha Kuasa;

2. kurnia, berkat:
~ Allah;
mudah-mudahan Allah limpahkan ~ dan nikmat hidup padanya;

3. bahagia:
malam itu mereka berjumpa lagi, alangkah ~nya;

4. kelebihan, hikmah, faedah, kegunaan:
dia teringat kepada ~-~ puasa yang diamalkannya selama ini;
kata yang benar ditidakkan, ~ Tuhan dilarikan
(peribahasa) ingkar daripada mengakui kebenaran;

merahmati
1. mengasihani;

2. memberkati, menganugerahi, mengurniai.

berkongsi