prarasa

[arkaik]

1. firasat;

2. suka (akan), memilih (pada).

berkongsi