pondok

1. rumah kecil yang didirikan untuk sementara (di sawah, di ladang, dan lain-lain), dangau, gubuk, teratak;

2. rumah (untuk merendahkan diri apabila bercakap dengan orang);

3. [Jakarta] rumah kecil yang tidak elok (berdinding buluh beratap rumbia dan lain-lain);

4. [Jawa] madrasah dan asrama tempat mengaji (belajar agama dan lain-lain);
~ telefon bangunan kecil tempat telefon untuk kegunaan orang ramai;

memondok menumpang tinggal dan makan;

memondokkan
1. memberi tempat menumpang (di rumah orang dan lain-lain), menumpangkan (di rumah orang dan lain-lain);

2. memberi tempat menumpang;

pondokan
1. = pemondokan rumah tumpangan, rumah tempat menginap;

2. tumpangan, penginapan.

berkongsi