polarisasi

keadaan terdapatnya atau proses berlakunya dua pihak (prinsip, kecenderungan, pendapat, dan sebagainya) yang bertentangan sama sekali:
pada masa lalu, soal ~ antara kuasa di kalangan pelajar tidak wujud kerana mereka mempunyai satu tujuan untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran;

berpolarisasi mengamalkan polarisasi:
tetapi struktur kuasa dan pengaruh di dunia tidak lagi ~ dalam semua isu.

berkongsi