polaroid

bahan plastik yang mempunyai sifat mengutubkan cahaya yang lalu menerusinya dan digunakan sebagai turas yang mengurangkan silauan matahari:
kaca mata ~.

berkongsi