polangan

[Negeri Sembilan] dalal (yang menjual kambing).

berkongsi