operasional

1. berkaitan dengan operasi:
strategi dan program yang ~;

2. berkeadaan baik dan sedia untuk digunakan.

berkongsi