operator

orang yang menjalankan atau mengendalikan sesuatu alat, mesin, dan sebagainya:
~ telefon.

berkongsi