operasi

1. pembedahan:
ia sanggup menjalani suatu ~ asal sahaja penyakitnya itu boleh hilang;

2. perjalanan (alat, pesawat, jentera, dan lain-lain):
buku ini juga menjelaskan ~ beberapa alat berdasarkan prinsip mekanik;

3. kegiatan (syarikat perniagaan, perusahaan, dan sebagainya);

4. gerakan tentera, polis, dan lain-lain:
~ jenayah dan keselamatan;
daerah ~
daerah yang sedang dijalankan gerakan tentera;
kamar ~
a) bilik tempat dilakukan pembedahan, bilik bedah;
b) bilik tempat dikawal atau dikendalikan sesuatu gerakan, bilik gerakan;

beroperasi
1. melakukan gerakan (tentera dan lain-lain);

2. bergerak, berjalan:
menerangkan cara sistem itu ~ dalam situasi-situasi baru;

3. menjalankan kegiatan (perniagaan dan sebagainya):
sehingga kini sebanyak 15 buah syarikat telah ~;

mengoperasi melakukan pembedahan (atas), membedah:
~ orang yang sakit.

berkongsi