mustakim

[Arab] benar, jujur, lurus;
siratal ~ jalan yang lurus (benar).

berkongsi