muassasah

[Arab] badan yang ditubuhkan untuk mengurus pelbagai perkara dan sebagainya yang berhubung dengan jemaah haji (iaitu menggantikan syeikh haji di Mekah).

berkongsi