muasal

= asal-~ asal mulanya, sejak dahulukala.

berkongsi