liku I

1. selekoh (pada jalan, sungai, dan lain-lain), kelok, siku:
tiap ~ jalan diturut;

2. tempat terpencil, ceruk:
segala ~ dan ceruk di hulu sungai itu diingatinya;
segala ~ dan ceruk pedalaman;
~-~ hidup = ~-~ kehidupan
dugaan dan kesengsaraan dalam hidup:
perlunya Islam dijadikan sebagai obor yang menerangi ~-~ kehidupan;

berliku-liku berbelok-belok, berkelok-kelok, berselekoh-selekoh:
di sebelah kiri jalan itu mengalir sebatang sungai yang ~ pula;

melikukan menyebabkan menjadi liku:
air yang deras mengalir, menyimpang, dan ~ sungai menjadi lurah.

berkongsi