lestari

[Jakarta] tidak berubah-ubah, kekal, tetap;

melestarikan menetapkan, mengekalkan:
~ hutan;

kelestarian keadaan (hutan, persekitaran, dan lain-lain) yang tidak berubah atau yang terpelihara seperti asal, keaslian:
~ hutan kita mesti diutamakan;

pelestarian perlindungan daripada kemusnahan.

berkongsi