lestaka

bahagian pertengahan busur yang tebal.

berkongsi