lakat

[Brunei] masih atau terus (hidup, berlaku, dan lain-lain):
semasa ayahnya ~ hidup, Ratinah tidak pernah berkawan dengan mana-mana lelaki jua pun.

berkongsi