lakar

1. masih dikerjakan, belum siap lagi (perahu);

2. = lakaran gambar (yang dilukis) secara kasar, rajah, rangka;

melakar melukis rangka (rajah, gambar, dan lain-lain) secara kasar;

melakarkan membuat atau melukiskan lakaran sesuatu benda.

pelakaran perihal (proses atau perbuatan) melakar atau melakarkan:
~ merupakan satu cara yang baik untuk mendapatkan gambaran yang dimaksudkan;

pelakar
1. orang yang membuat lakaran;

2. alat yang digunakan untuk melakar atau melakarkan sesuatu:
~ yang mudah biasanya mempunyai format vektor-8;
bagi kes ~ dram, kedua-dua kertas dan pen bergerak.

berkongsi