lacut

[Minangkabau];

melacut memukul (dengan cemeti, rotan, dan lain-lain), menyebat;

= lecut.

berkongsi