lacur

1. tidak jadi, gagal, malang, sial;

2. buruk laku, sundal (perempuan);
apa ~ apa boleh buat;
perempuan ~ perempuan jalang, perempuan sundal;

melacur mencari nafkah dengan melibatkan diri dalam perhubungan kelamin secara haram, menyundal, menjual (kehormatan) diri:
dia ~ atas desakan hidup;

melacurkan;
~ diri melacur, menyundalkan diri:
perempuan itu ~ dirinya sejak lima tahun yang lalu;

pelacuran perihal (perbuatan) melacurkan atau menjual diri, persundalan:
dia terjun ke dalam dunia ~ yang dia sendiri memang amat takut;

pelacur perempuan sundal (yang melacurkan diri), perempuan jalang;
~ terhormat pelacur daripada kalangan orang yang tinggi taraf kedudukannya dalam masyarakat (biasanya tidak diketahui umum).

berkongsi