kuyuk

[arkaik] (kata untuk memanggil) anjing.

berkongsi