kutu II

1. [arkaik] sejenis perkumpulan perniagaan;

2. sejenis usaha gotong-royong bagi mengumpulkan wang tiap-tiap bulan dan menentukan giliran orang yang mendapatnya dengan cara mengundi, sinoman, arisan;

berkutu berkumpul, bersyarikat, bersekutu;

sekutu.

berkongsi