kut

[Kedah], [Pulau Pinang], [Perlis] agaknya, barangkali, kalau-kalau:
dia tak datang ~.

berkongsi