kencang I

1. tegang (seperti tali yang direntang), tidak kendur;
angin ~ kelat angin yang keras tiupannya (hingga mempertegang tali kelat);

2. cepat, pantas, deras, laju:
larinya kian ~ dan kian jauh pula ia meninggalkan orang yang mengikutinya;

3. erat-erat, kuat-kuat, teguh:
dipeluknya ~;

mengencang menjadi kencang (deras, pantas, laju, dan sebagainya):
hembusan angin semakin ~;
kereta kian ~;

mengencangkan
1. menjadikan kencang, menegangkan, mengeratkan (ikatan dan lain-lain), menguatkan (bunyi dan lain-lain):
bunyi radio itu semakin dikencangkan;

2. mencepatkan, melekaskan, melancarkan (perundingan dan lain-lain);

memperkencang
1. memperkuat (bunyi dan lain-lain), mempererat (ikatan dan lain-lain);

2. mempercepat, menjadikan lebih lancar (perundingan dan lain-lain);

kekencangan
1. ketegangan;

2. kecepatan, kederasan.

berkongsi