keladan

sejenis tumbuhan (pokok), kuras, Dryobalanops oblongifolia.

berkongsi