keladau

[arkaik];

mengeladau menjaga, mengawasi, mengamat-amati.

berkongsi