keladak

hampas (kotoran dan lain-lain) yang mendap ke bawah air;
~ minyak (kopi dan lain-lain) hampas minyak (kopi dan lain-lain) yang mendap ke bawah;
~ perut
a) najis (tahi) yang akhir sekali keluar dari orang yang akan meninggal;
b) [kiasan] anak yang penghabisan;

berkeladak mengandungi keladak, kotor kerana keladak:
air kapur dalam balang itu ~.

berkongsi