kelabang

[Jawa] lipan;

mengelabang mendandan (menjalin) rambut;

kelabangan dandanan (jalinan) rambut.

berkongsi