kedana

papa, miskin:
kerana kegagalan perniagaannya, dia jatuh ~.

berkongsi