kecele

[Jakarta] tidak beroleh yang diharapkan (dicari, dijangka, dan lain-lain), kecewa, hampa.

berkongsi