keceng

tertutup mata sebelah;

sekeceng ~ mata sekelip mata, seketika, sekejap:
malam tadi ~ mata pun saya tidak tidur;

mengecengkan ~ mata memejamkan mata sebelah (ketika membidik, mengamati sesuatu dan lain-lain);

= kereceng.

berkongsi