kasar

1. tidak kecil atau tidak halus, agak besar:
benang ~; bulu ~; pasir ~;
garam ~
;

2. tidak licin, kasap, kesat:
kertas pasir ini kurang ~;
muka Satejo sangat ~ nampaknya;

3. tidak kemas (halus) buatannya dan sebagainya:
perabot yang tahan lama tetapi ~ buatannya;
jahitannya ~;

4. tidak tertib (sopan-santun, beradab), tidak lemah lembut:
segala percakapan dan kelakuannya terlalu ~;
menjawab dengan suara yang ~
menjawab dengan suara yang menengking;
bermain ~ berlaku kasar (tidak menurut ketertiban dan peraturan);

5. tidak terperinci, belum mengambil kira atau memperhitungkan butir-butir tertentu, secara umum atau pada garis besarnya sahaja:
perbelanjaan itu dikira secara ~ saja;
jualan ~;
untung ~;

6. yang berwujud, jasmani:
badan (tubuh) ~ badan (tubuh) yang jasmani (bukan batin);

7. keras dan rendah (suara dan lain-lain), besar:
suara ~;

8. berat (berkenaan (dengan) kerja dan lain-lain):
buruh ~ buruh yang membuat kerja berat;
kerja ~ kerja berat (kerja yang dilakukan dengan kekuatan tubuh badan seseorang);
~ tangan
a) kasar barang kerjanya;
b) suka memukul;

berkasar berbuat (bercakap dan lain-lain) dengan kasar:
tidak pernah Tasimah ~ dengan suaminya;

mengasari berbuat sesuatu dengan kasar pada, mengerasi:
dia cuba membantah, akibatnya dia telah dikasari oleh penjual itu;

mengasarkan menjadikan kasar;

memperkasar menjadikan lebih kasar;

kekasaran perihal kasar:
rasai olehmu Kahar, balasan ~ tingkahmu.

berkongsi