kasasi

[Indonesia] (Undang-undang) pembatalan sesuatu hukuman oleh mahkamah yang lebih tinggi.

berkongsi