karang II

sunting, gubahan (bunga dan lain-lain);

berkarang digubah (disusun, dicucuk, dan sebagainya) hingga kelihatan indah atau menarik (bunga, permata, manik, dan lain-lain):
bunga ~;
intan ~;

mengarang
1. menyusun dan sebagainya (bunga, permata, manik, dan lain-lain) hingga kelihatan menarik, menggubah:
puteri itu memetik bunga dan ~ kuntum;
sebentuk cincin intan dikarang;
~ telur
bertelur, mengandungi telur;

2. mereka atau menulis (cerita, cerpen, novel, dan lain-lain), mencipta (sajak dan lain-lain), menggubah (lagu):
tuan itulah yang ~ kitab loghat bahasa Melayu;
~ novel dan cerpen;

3. mengadakan, mereka-reka:
kalau sudah kehabisan bahan, mereka gemar pula ~ berita yang bukan-bukan;

karang-mengarang perihal mengarang (cerita dan lain-lain), perbuatan (pekerjaan) mengarang;

mengarangkan mengarang untuk seseorang;

terkarang (sudah) dikarang:
sebuah senarai Melayu-Cina yang dikatakan ~ sebelum kurun ke-15;

karangan
1. gubahan bunga, cucukan (manik dan sebagainya), susunan:
di atas meja, terletak sebuah ~ bunga yang indah;

2. ciptaan (cerita, lagu, dan lain-lain), karya:
novel itu ialah ~ Samad Said;

3. rekaan, khayalan;

4. [sastera lama] ahli, pandai, tukang:
maka oleh ~ itu, ditarahnyalah kepala budak itu;

5. yang dikarang oleh, gubahan, ciptaan:
antologi cerpen ~ beberapa orang penulis muda;

kepengarangan perihal yang berkaitan dengan pengarang:
usia ~ seseorang pengarang, haruslah berpanjangan;

pengarang
1. tali (benang dan lain-lain) untuk mengarang manik (bunga dan lain-lain):
bagai manik putus ~;

2. orang yang mengarang cerita (lagu, sajak, dan lain-lain), penggubah (lagu dan lain-lain), pencipta;

3. orang yang menyunting karangan untuk diterbitkan (disiarkan);
~ berita orang yang menyunting berita dalam akhbar;
~ bersama orang yang bersama-sama mengarang (sesebuah buku dan lain-lain);
~ gigi gusi;
~ jantung kekasih, buah hati.

berkongsi