karang III

pada waktu yang akan datang, tidak lama lagi, nanti, kelak:
~ barulah tahu;
malam ~
malam nanti.

berkongsi